خوش آمدید   

مشاهده حامیت ها

Twitter
Instagram
Telegram

IR۴۰۰۵۶۰۰۸۱۵۰۴۰۰۳۴۲۷۱۱۵۰۰۱

بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام

آدرس: انقلاب، خیابان شهدا ژاندارمری، ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲

 شماره تماس :۲۸۴۲۲۹۴۰-۰۲۱

مشاهده حامیت ها

IR۴۰۰۵۶۰۰۸۱۵۰۴۰۰۳۴۲۷۱۱۵۰۰۱
بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام
آدرس: انقلاب، خیابان شهدا ژاندارمری، ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲
شماره تماس :۲۸۴۲۲۹۴۰-۰۲۱

Twitter
Instagram
Telegram

IR۴۰۰۵۶۰۰۸۱۵۰۴۰۰۳۴۲۷۱۱۵۰۰۱
بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام
آدرس: انقلاب، خیابان شهدا ژاندارمری، ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲
شماره تماس :۲۸۴۲۲۹۴۰-۰۲۱

Twitter
Instagram
Telegram

درباره التیام

خیریه‌ی دانشجویی التیام در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ در دانشگاه علوم پزشکی ایران تاسیس شد. تا تبلوری باشد از انسان دوستی و دغدغه‌ مندی دانشجویانی که می‌خواستند تا آنجا که دستانشان توان دارد محنت ناخوشی را که توامان است با رنج تنگ‌ دستی از دوش بیماران نیازمند بردارند و چنان جانانه در این راه ثابت قدم بودند که نشان افتخاراتی چون “دریافت نشان ملی نیکوکاری” و “دریافت تندیس برترین خیریه‌ی دانشجویی” بر سینه التیام می‌درخشد.. اما آنچه بدان می‌اندیشیم والاتر است و بدین جهت خیریه دانشجویی التیام در قالب یک سازمان مردم نهاد با عنوان خیریه دانشجویی مردمی التیام در سال ۱۳۹۹ مبدل گشت تا با کمک قشر بزرگ تری از مردم جامعه؛ بتواند برای یک بار دیگر جان بخش نوع دوستی، دغدغه مندی، مهربانی و ... باشد. التیام برای بستن درد و رنج ها به یک زنجیره ی بزرگ فکر می کند ... زنجیره ای که با دست به دست دادن دست های گرم و مهربان به هم دیگر ساخته می شود ... از دستان پر مهر یک معلم تا دستان ظریف یک خیاط، دستان ماهر یک هنرمند تا دست های پرتوان یک کارگر ... همه و همه میتوانند یاریگر دستان نیازمند یاری باشند..

مجوز فعالیت خیریه التیام

درباره التیام

خیریه‌ی دانشجویی التیام در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ در دانشگاه علوم پزشکی ایران تاسیس شد.تا تبلوری باشد از انسان دوستی و دغدغه‌ مندی دانشجویانی که می‌خواستند تا آنجا که دستانشان توان دارد محنت ناخوشی را که توامان است با رنج تنگ‌ دستی از دوش بیماران نیازمند بردارند و چنان جانانه در این راه ثابت قدم بودند که نشان افتخاراتی چون  “دریافت نشان ملی نیکوکاری” و “دریافت تندیس برترین خیریه‌ی دانشجویی” بر سینه التیام می‌درخشد..اما آنچه بدان می‌اندیشیم والاتر است و بدین جهت خیریه دانشجویی التیام در قالب یک سازمان مردم نهاد با عنوان خیریه دانشجویی مردمی التیام در سال ۱۳۹۹ مبدل گشت تا با کمک قشر بزرگ تری از مردم جامعه؛ بتواند برای یک بار دیگر جان بخش نوع دوستی، دغدغه مندی، مهربانی و … باشد.التیام برای بستن درد و رنج ها به یک زنجیره ی بزرگ فکر می کند … زنجیره ای که با دست به دست دادن دست های گرم و مهربان به هم دیگر ساخته می شود … از دستان پر مهر یک معلم تا دستان ظریف یک خیاط، دستان ماهر یک هنرمند تا دست های پرتوان یک کارگر … همه و همه میتوانند یاریگر دستان نیازمند یاری باشند..

افتخارات التیام

نشان ملی نیکوکاری

به دنبال حادثه ی تلخ زلزله ی غرب کشور در سال ۹۶ و به همت شما همراهان عزیز و خیرین ارجمند؛ خیریه التیام توانست علاوه بر ارسال مواد غذایی، لوازم ضروری و سایر کمک‌ها؛ مبلغ ۲۳ میلیون تومان تنها ظرف مدت ۴ روز جهت کمک به هموطنان زلزله زده جمع آوری کند.این مبلغ صرف بازسازی خانه‌ی بهداشت آینه در روستای ریزه وند نجف شهرستان سرپل ذهاب شد. عملیات ساخت و بازسازی مراکز بهداشت از مهم ترین و عمده ترین فعالیت های صورت گرفته در این مناطق بود که بازسازی کامل یکی از این ۲۷ خانه‌ی بهداشت (خانه‌ی بهداشت روستای آینه شهرستان سرپل ذهاب) توسط التیام انجام شد که به همین منظور، نشان ملی نیکوکاری به عنوان یکی از پیشتازان این امر به این خیریه تعلق گرفت.

تندیس التیام

التیام در “ششمین آیین اعطای نشان ملی فداکاری دانشجویان ایران” منتخب گشته و مفتخر به کسب نشان و تندیس ملی فداکاری شد.این تندیس که با اهدافی چون زنده نگاه داشتن و ارج نهادن بر ارزش‌های الهی، انسانی، اخلاقی و اجتماعی و درراستای ترویج فرهنگ فداکاری، همدلی، ایثارگری و نوع دوستی در جامعه و به طور اخص در میان دانشجویان و اهالی علم و فرهنگ می‌باشد، با گذشت چندین سال از برگزاری دوره نخست خود، حال به جایگاه بلوغ خود نائل شده تا آنجا که شاهد هستیم هرساله گروه‌هایی از دانشجویان فداکار و نوع دوست کشورمان به طریق داوطلبانه در کنش‌های امدادی، خیرخواهانه و نیک درعرصه‌های گوناگون ملی حضور بهم رسانده و در ششمین سال از آیین قدردانی و اعطای نشان ملی فداکاری دانشجویان، خیریه التیام مفتخر به دریافت سطحِ “شایسته دریافت تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران” گردیده است.

از افتخارات دیگر التیام، برگزیده شدن در رویدادی بسیار مهم بود که به موازات جشنواره هما در سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران اجرا شد.
این رویداد تحت عنوان جشنواره‌کارآفرینی‌اجتماعی؛ یادمان محمد حسین اسدی لاری، و زینب اسدی لاری، با حضور دکتر اسدی لاری مدیر کل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، خانم دکتر مندیپ اوبرایان نماینده یونیسف در ایران، دکتر سید جعفر حسین نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران برگزار شد، که پس از ایراد سخنرانی دکتر اسدی لاری، خیریه التیام در این رویداد نیز به عنوان رتبه نخست با اهداء تندیس از بین ٢۵٠ اثر ارسالی مورد تقدیر قرار گرفت.

از افتخارات دیگر التیام، برگزیده شدن در رویدادی بسیار مهم بود که به موازات جشنواره هما در سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران اجرا شد.
این رویداد تحت عنوان جشنواره‌کارآفرینی‌اجتماعی؛ یادمان محمد حسین اسدی لاری، و زینب اسدی لاری، با حضور دکتر اسدی لاری مدیر کل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، خانم دکتر مندیپ اوبرایان نماینده یونیسف در ایران، دکتر سید جعفر حسین نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران برگزار شد، که پس از ایراد سخنرانی دکتر اسدی لاری، خیریه التیام در این رویداد نیز به عنوان رتبه نخست با اهداء تندیس از بین ٢۵٠ اثر ارسالی مورد تقدیر قرار گرفت.

تندیس التیام

التیام در “ششمین آیین اعطای نشان ملی فداکاری دانشجویان ایران” منتخب گشته و مفتخر به کسب نشان و تندیس ملی فداکاری شد.این تندیس که با اهدافی چون زنده نگاه داشتن و ارج نهادن بر ارزش‌های الهی، انسانی، اخلاقی و اجتماعی و درراستای ترویج فرهنگ فداکاری، همدلی، ایثارگری و نوع دوستی در جامعه و به طور اخص در میان دانشجویان و اهالی علم و فرهنگ می‌باشد، با گذشت چندین سال از برگزاری دوره نخست خود، حال به جایگاه بلوغ خود نائل شده تا آنجا که شاهد هستیم هرساله گروه‌هایی از دانشجویان فداکار و نوع دوست کشورمان به طریق داوطلبانه در کنش‌های امدادی، خیرخواهانه و نیک درعرصه‌های گوناگون ملی حضور بهم رسانده و در ششمین سال از آیین قدردانی و اعطای نشان ملی فداکاری دانشجویان، خیریه التیام مفتخر به دریافت سطحِ “شایسته دریافت تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران” گردیده است.

نشان ملی نیکوکاری

به دنبال حادثه ی تلخ زلزله ی غرب کشور در سال ۹۶ و به همت شما همراهان عزیز و خیرین ارجمند؛ خیریه التیام توانست علاوه بر ارسال مواد غذایی، لوازم ضروری و سایر کمک‌ها؛ مبلغ ۲۳ میلیون تومان تنها ظرف مدت ۴ روز جهت کمک به هموطنان زلزله زده جمع آوری کند.این مبلغ صرف بازسازی خانه‌ی بهداشت آینه در روستای ریزه وند نجف شهرستان سرپل ذهاب شد. عملیات ساخت و بازسازی مراکز بهداشت از مهم ترین و عمده ترین فعالیت های صورت گرفته در این مناطق بود که بازسازی کامل یکی از این ۲۷ خانه‌ی بهداشت (خانه‌ی بهداشت روستای آینه شهرستان سرپل ذهاب) توسط التیام انجام شد که به همین منظور، نشان ملی نیکوکاری به عنوان یکی از پیشتازان این امر به این خیریه تعلق گرفت.

اهداف التیام

خیریه التیام

آگاهی بخشی عمومی

بهبود سطح دانش و آگاهی عموم مردم در زمینه بهداشت، به عنوان یکی از اصول کاهش هزینه های کلان جامعه از اهداف مورد نظر التیام است.

خیریه التیام

حمایت از بیماران نیازمند

حمایت از بیماران نیازمند اولین و اصلی ترین محور فعالیت التیام است که سایر اقدامات این خیریه همه و همه در راستای تحقق همین هدف در جریان اند.

خیریه التیام

اخلاق پزشکی

آموزش ارتباط صحیح کادر درمان با بیمار منطبق بر اصول اخلاق پزشکی از دیگر محورهای التیام به شمار می‌آید..

خیریه التیام

ترویج فرهنگ نوع دوستی

یکی‌ از مسئولیت‌ های اجتماعی التیام به عنوان یک سازمان مردم نهاد فعال در زمینه درمان، ارتقای فرهنگ خیریه و یاری نیازمندان است

اطلاعات تماس با خیریه

شماره حساب

IR۴۰۰۵۶۰۰۸۱۵۰۴۰۰۳۴۲۷۱۱۵۰۰۱
بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام

آدرس

دفتر دانشجویی :  تهران، بزرگراه همت،جنب برج میلاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
دفتر مرکزی :  انقلاب، خیابان شهدای ژاندارمری،ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲

شماره تلفن گویا

۰۲۱-۲۸۴۲۲۹۴۰