طرح های غیر مالی فعال خیریه

میتوانید با انتخاب یکی از طرح های غیر مالی خیریه از آن ها حمایت کنید

نقش من

با توجه به علاقه که دارید میتوانید در قالب طرح نقش من حامی التیام باشید

دستگاه های تنفسی خیریه التیام

رزور دستگاه تنفسی با هدف بهبود

حمایت از مددجویانی درمانی که با پرداخت وام قرض الحسنه میواند بخشی از هزینه های خود را پرداخت کنند.

طرح پردیس برای شما عزیزانی که قصد دارید به مناسبت های مختلف به نزدیکانتون هدیه ای بدید