صفحه اصلی

کارگاه رفتار سازمانی

خودمان رفتارهایی ساده و به ظاهر درست هستند که روزانه هزاران بار آنها را تکرار می‌کنیم، بی توجه به آن که این رفتارهای جزیی نمایانگر شخصیت اجتماعی و حرفه‌ای ما در دنیای امروزی است.
اما اگر به این آگاهی برسیم که در این زمینه آموزش ببینیم و این رفتارهای روزمره و ساده را در برخورد با موقعیت‌ها و افراد مختلف، سازمان دهی کنیم، نه تنها در محیط سازمان به عنوان یک انسان کامل شناخته می‌شویم، بلکه می‌توانیم در شرایطی که به قدرت و نفوذ کلام در به دست آوردن موقعیت اجتماعی و شغلی نیاز داریم از آنها استفاده کنیم.
در همین راستا خیریه التیام قصد دارد به زودی با هدف رشد و توسعه فردی شما بزرگواران دوره رفتار سازمانی را برگزار کند. هدف این دوره آشنایی و کسب علومی است که می‌توانند برای حل بحران‌ها و پیشبرد اهداف‌تان راهگشا باشند. لازم به ذکر است برای آگاهی بیشتر از اطلاعات و زمان دقیق این کارگاه مشخصات لازم، برای پیش ثبت نام را تکمیل بفرمایید‌.

اتیکت تجاری و اجتماعیخیریه التیام