گلریزان مجازی – خیریه التیام

گلریزان مجازی خیریه التیام

Short Brief

بعد از فوت پدرِ خانواده، فرزندان همراه مادر از افغانستان به ایران آمدند. مادرشان در کارگاه خیاطی مشغول به کار شد و مدت‌هاست که سعی دارد زندگی را همْ قواره فرزندانش کند اما افسوس که هزینه زندگی از آن چیزی که فکرش را می‌کرد فراتر بود. از طرفی اجاره خانه و هزینه زندگی و از […]

مبلغ جمع آوری شده

ریال 0.00

مبلغ مورد نیاز

0

ریال
تیم روابط عمومی خیریه التیام

بعد از فوت پدرِ خانواده، فرزندان همراه مادر از افغانستان به ایران آمدند. مادرشان در کارگاه خیاطی مشغول به کار شد و مدت‌هاست که سعی دارد زندگی را همْ قواره فرزندانش کند اما افسوس که هزینه زندگی از آن چیزی که فکرش را می‌کرد فراتر بود. از طرفی اجاره خانه و هزینه زندگی و از طرف دیگر بیماری دخترش که نیاز به پیگیری و درمان دارد. دخترش از کودکی چندین بار تشنج کرده و طبق نظر پزشک نیازمند دارو و سی‌تی اسکن است.
مادر بودن سخت است اما سخت‌تر از آن این است که نتوانی برای فرزندت کاری انجام بدهی!
بیایید با مهر بینهایت خود خنده را بر لب‌های این خانواده‌ی رنج دیده بازگردانیم.
🔸 اولویت حمایت:‌
تامین هزینه تصویربرداری و دارو در ارتباط با تشنج
🔸 حداقل حمایت مورد نیاز:
۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

To give review you need to Login