همپا

“همپا” به همراهی اشاره دارد. نوعی همراهی که می تواند بین یک فرد و خیریه وجود داشته باشد. گاهی اوقات والدین می‌خواهند از  فرزند خود یادگاری نیک برجای بگذارند یا فعل نیکوکاری را از خردسالی به آنها آموزش دهند. طرح همپا فرصتی برای والدینی است که کودک خردسال یا نوزاد دارند .

در این طرح پس از تولد فرزند خانواده، والدین تصمیم میگیرند تا در طی دوره های زمانی مشخص به انتخاب خودشان مبلغی را برای حمایت به خیریه التیام اختصاص دهند. برای مثال هر ماه یا هر دو ماه به خیریه کمک میکنند.

این حمایت تا سنی مشخص که والدین آن را تعیین میکنند ادامه خواهد داشت و حتی پس از رسیدن به این سن نیز فرزند یا والدین وی میتوانند به حمایت خود ادامه دهند‌.

نکته حائز اهمیت در این طرح این است که شما می توانید در طی این سال ها، گزارش نحوه صرف کرد مبلغ اهدا شده خود و حمایت هایی که از این طریق برای مددجویان صورت گرفته را ببینید و از نتیجه اقدام زیبای خود لذت ببرید.