صفحه اصلی

عنوان مقاله
خیریه التیام
مقالات اخیر
راه های ارتباطی
فروشگاه مجازی خیریه (قاصدک)

اگر هنرمند هستید و به یک فضای مجازی مناسب برای عرضه‌ی محصولات هنری خود به نفع خیریه نیاز دارید، می‌توانید با ثبت‌نام در سایت قاصدک آثار خود را به فروش بگذارید. در کنار این کار به مددجویان که از سوی خیریه‌ی التیام شناسایی شده‌اند نیز کمک می‌کنید.

فهرست مطالب

گزارش هفتگی خیریه التیام
🔻 اسفند ۱۴۰۰
اگر هنرمند هستید و به یک فضای مجازی مناسب برای عرضه‌ی محصولات هنری خود به نفع خیریه نیاز دارید، می‌توانید با ثبت‌نام در سایت قاصدک آثار خود را به فروش بگذارید. در کنار این کار به مددجویان که از سوی خیریه‌ی التیام شناسایی شده‌اند نیز کمک می‌کنید.
لینک وبسایت فروشگاه قاصدک:www.shop.eltiam.ir

photo ۲۰۲۲ ۰۲ ۲۰ ۱۶ ۵۱ ۱۵خیریه التیام photo ۲۰۲۲ ۰۲ ۲۰ ۱۶ ۵۱ ۰۶خیریه التیام