صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات

کودکان از ما می‌آموزند، به آنها نیکی کردن بیاموزیم.
آتیه، طرح جدید التیام، با هدف تربیت نسلی خیر و دغدغه‌مند است. طرحی که در آن، شما والدین گرامی، به نیابت از فرزند تازه به دنیا آمده‌تان، ماهانه هزینه‌ای را برای کمک به مددجویان التیام می‌پردازید و پس از بزرگ شدن فرزندتان، او دنباله روی این مسیر خواهد شد. مسیری که مترادف است با ساخت لحظه‌های خوب زندگی.

لینک اختصاصی