صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات طرح

حداقل مبلغ حمایت:

800,000 ریال
داستان طرح
“بهترین عادت، عادت به کار خیر!” “جریان” طرح جدید التیام است؛ طرحی برای حمایت آزاد از خیریه التیام و مددجوهایش؛ زمانی برای فرصت دوباره دادن به سلامتی و زندگی. در این طرح تعدادی مشخص از خیّرین، ماهانه مبلغ مشخصی را به خیریه اهدا کرده و این حمایت آزاد، صرف رسیدگی به امور خیریه می‌شود. در سومین مرحله از این طرح، از ۴۰ خیّر عزیز دعوت می‌کنیم تا در یک دوره ۶ ماهه و هر ماه به مبلغ ۸۰ هزار تومان با التیام همراه باشند. التیام گزارش مالی شفاف و مستمری از این حمایت‌ها را به خیّرین عزیز خواهد داد.
حمایت از طرح جریان

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

240 سهم

دریافت گزارش
پیشرفت طرح