صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات طرح

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

ناموجود

محوریت

.مبلغ جمع آوری شده :62.660.000 ریال

پس از اجرای موفق اولین دوره‌ی طرح ارمغان در نتیجه‌ی مشارکت موثر و حمایت های بی دریغ خیرین ارجمند و یاران التیام، به پشتوانه‌ی اطمینان به همراهی همیشگی شما عزیزان مصمم به اجرای دوره‌ی دوم این طرح شدیم.

این طرح نیز مانند دوره‌ی گذشته به مدت یک هفته اجرا و تمام کمک های مالی جمع آوری شده طی این مدت صرف حمایت از بیماران کم بضاعت مبتلا به سرطان سینه خواهد شد‌. با توجه به شیوع روز افزون این بیماری و هزینه های بسیار بالای خدمات درمانی مربوط به آن، پس از لطف و عنایت خداوند منان بیش از پیش امیدوار یاری و مساعدت شما خیرین گرانقدر خواهیم بود.

حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

محوریت

.مبلغ جمع آوری شده :62.660.000 ریال

پس از اجرای موفق اولین دوره‌ی طرح ارمغان در نتیجه‌ی مشارکت موثر و حمایت های بی دریغ خیرین ارجمند و یاران التیام، به پشتوانه‌ی اطمینان به همراهی همیشگی شما عزیزان مصمم به اجرای دوره‌ی دوم این طرح شدیم.

این طرح نیز مانند دوره‌ی گذشته به مدت یک هفته اجرا و تمام کمک های مالی جمع آوری شده طی این مدت صرف حمایت از بیماران کم بضاعت مبتلا به سرطان سینه خواهد شد‌. با توجه به شیوع روز افزون این بیماری و هزینه های بسیار بالای خدمات درمانی مربوط به آن، پس از لطف و عنایت خداوند منان بیش از پیش امیدوار یاری و مساعدت شما خیرین گرانقدر خواهیم بود.

اطلاعات طرح

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

ناموجود

حداقل مبلغ حمایت:

حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان