صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
یک اتاق ۱۲ متری برای دختر ۴۰ ساله‌ای معلول و خانواده اش حکم یک خانه را دارد.خانه‌ای که در آن مادری مبتلا به سرطان سینه نیاز به درمان دارد و دختر معلولش برای کنترل تشنج،دارومصرف می کند. پدر؛در این خانه یک پدرشیمیایی از جنگ با ناراحتی تنفسی هست که برای رفع مشکلاتی که همسر و فرزندش متحمل اند مجبور به گرفتن وام های می شود که حالا پرداخت قسط هایشان به تعویق افتاده است. باوجود دل های مهربان فاصله ‌ی شادی تا این خانه کم خواهد بود. تنها با پرداخت ماهانه ۲۰ هزارتومان به مدت ۷ ماه،مسیر شادی را کوتاه کنیم.

ظرفیت خیرین طرح به اتمام رسیده است
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

دریافت گزارش