صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

مبلغ حمایت:

۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
داستان مددجو
خانواده‌ای چهار نفره و مستاجر که پدر کارگری روزمزد است و درآمدش کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و تنها کمک هزینه‌شان، اندک مبلغی است که از زینبیه شهر قدس دریافت می‌کنند. اما حالا این خانواده درگیر درد فرزند است. پسر چهار ساله‌ای که فلج یکطرفه اندام دارد و نیازمند جلسات کاردرمانی و گفتار درمانی پیوسته است. بیایید یاریگر این خانواده باشیم تا شاید اندکی از دغدغه هایشان کاسته شود. در این طرح تنها یک خیر هزینه چهار جلسه کاردرمانی و چهار جلسه گفتار درمانی در هر ماه را برای این خانواده تامین می‌کند.
حمایت از مددجو