صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات طرح

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

محوریت
مبلغ جمعآوری شده 80.820.000 ریال

پس از به سرانجام رساندن موفق چهار دوره طرح#ارمغان در زمینه های حمایتی: 🔹 جراحی کودکان 🔹 سرطان سینه 🔹 سوختگی 🔹بیماران روانپزشکی

با توجه به افزایش روزافزون شمار بیمارانی با نارسایی کلیه در سطح جامعه و فشار مضاعف هزینه‌های بالای دارو و درمان که تحمل رنج بیماری را در این روزهای کرونایی بر خود و خانواده‌هایشان دشوار‌تر کرده است، این بار بر آن شدیم تا #پنجمین_دوره طرح #ارمغان را تحت عنوان حمایت از بیماران #کلیوی با هدف آگاهی بخشی در راستای پیشگیری از بیماری‌های کلیوی و حمایت از بیماران شناسایی شده، با چشمانی پر از امید به یاری قلب‌های بخشایشگر شما عزیزان به اجرا درآوریم. “هر فرد، یک قلب مهربان هر قلب مهربان، هزاران تپش درمان”

حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

محوریت
مبلغ جمعآوری شده 80.820.000 ریال

پس از به سرانجام رساندن موفق چهار دوره طرح#ارمغان در زمینه های حمایتی: 🔹 جراحی کودکان 🔹 سرطان سینه 🔹 سوختگی 🔹بیماران روانپزشکی

با توجه به افزایش روزافزون شمار بیمارانی با نارسایی کلیه در سطح جامعه و فشار مضاعف هزینه‌های بالای دارو و درمان که تحمل رنج بیماری را در این روزهای کرونایی بر خود و خانواده‌هایشان دشوار‌تر کرده است، این بار بر آن شدیم تا #پنجمین_دوره طرح #ارمغان را تحت عنوان حمایت از بیماران #کلیوی با هدف آگاهی بخشی در راستای پیشگیری از بیماری‌های کلیوی و حمایت از بیماران شناسایی شده، با چشمانی پر از امید به یاری قلب‌های بخشایشگر شما عزیزان به اجرا درآوریم. “هر فرد، یک قلب مهربان هر قلب مهربان، هزاران تپش درمان”

اطلاعات طرح

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان