صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات طرح

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

محوریت
مبلغ جمع آوری شده : 60.100.000 ریال پس از به سرانجام رساندن موفق سه دوره طرح #ارمغان، در زمینه های‌: 🔹جراحی کودکان 🔹سرطان سینه 🔹 سوختگی با توجه به اهمیت و تاثیر سلامت روان بر سلامت فرد و جامعه، و از آنجا که بیماری های روان اغلب به دلیل عدم وجود علائم بالینی مشخص، کمتر مورد پیگیری و درمان قرار می‌گیرند، این بار بر آن شدیم #چهارمین_دوره طرح #ارمغان را تحت عنوان بیماری های روانپزشکی با هدف آگاهی بخشی و حمایت از بیماران روانپزشکی شناسایی شده، به یاری و حمایت شما عزیزان به اجرا درآوریم؛ آنطور که مولانا می‌گوید: “چو شادی بکاهد، بکاهد روان خرد گردد اندر میان، ناتوان”
حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

محوریت
مبلغ جمع آوری شده : 60.100.000 ریال پس از به سرانجام رساندن موفق سه دوره طرح #ارمغان، در زمینه های‌: 🔹جراحی کودکان 🔹سرطان سینه 🔹 سوختگی با توجه به اهمیت و تاثیر سلامت روان بر سلامت فرد و جامعه، و از آنجا که بیماری های روان اغلب به دلیل عدم وجود علائم بالینی مشخص، کمتر مورد پیگیری و درمان قرار می‌گیرند، این بار بر آن شدیم #چهارمین_دوره طرح #ارمغان را تحت عنوان بیماری های روانپزشکی با هدف آگاهی بخشی و حمایت از بیماران روانپزشکی شناسایی شده، به یاری و حمایت شما عزیزان به اجرا درآوریم؛ آنطور که مولانا می‌گوید: “چو شادی بکاهد، بکاهد روان خرد گردد اندر میان، ناتوان”
اطلاعات طرح

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان