صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات طرح

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

محوریت

ضمن تقدیر و تشکر از همراهان همیشگی خانواده التیام برای به پایان رساندن موفقیت آمیز شش دوره از طرح ارمغان، آغاز دوره جدید را تحت عنوان اختلالات بینایی به اطلاع شما می‌رسانیم. محوریت پروژه در راستای ارتقا دانش عموم در جهت آشنایی با این بیماری‌ها و همچنین شناخت معضلات و مشکلات این بیماران می باشد؛ امید است که تمامی ما با آگاهی پیدا کردن از شرایط این عزیزان بتوانیم دلگرمی کوچکی برای کسانی باشیم که دنیا را با نور قلب خود می‌بینند. در این دوره از طرح ارمغان به منظور برداشتن باری از دوش بیمارانی با اختلالات بینایی تصمیم بر این است که با لطف شما خرین بزرگوار مبلع ۲۰ میلیون تومان جمع آوری و صرف درمان‌های حمایتی این بیماران گردد. بیایید رنگ مهربانی را به چشم دل آنها هدیه دهیم.

راه های پرداخت:

 درگاه ارزی آگاپه 🌐https://yun.ir/eltiamagape کد Ussd 📲*780*2580*6*1#

3. شماره حساب بانک سامان ۶۲۱۹-۸۶۷۰-۰۰۰۸-۵۱۸۹

حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

محوریت

ضمن تقدیر و تشکر از همراهان همیشگی خانواده التیام برای به پایان رساندن موفقیت آمیز شش دوره از طرح ارمغان، آغاز دوره جدید را تحت عنوان اختلالات بینایی به اطلاع شما می‌رسانیم. محوریت پروژه در راستای ارتقا دانش عموم در جهت آشنایی با این بیماری‌ها و همچنین شناخت معضلات و مشکلات این بیماران می باشد؛ امید است که تمامی ما با آگاهی پیدا کردن از شرایط این عزیزان بتوانیم دلگرمی کوچکی برای کسانی باشیم که دنیا را با نور قلب خود می‌بینند. در این دوره از طرح ارمغان به منظور برداشتن باری از دوش بیمارانی با اختلالات بینایی تصمیم بر این است که با لطف شما خرین بزرگوار مبلع ۲۰ میلیون تومان جمع آوری و صرف درمان‌های حمایتی این بیماران گردد. بیایید رنگ مهربانی را به چشم دل آنها هدیه دهیم.

راه های پرداخت:

 درگاه ارزی آگاپه 🌐https://yun.ir/eltiamagape کد Ussd 📲*780*2580*6*1#

3. شماره حساب بانک سامان ۶۲۱۹-۸۶۷۰-۰۰۰۸-۵۱۸۹

اطلاعات طرح

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان