صفحه اصلی

صفحه اصلی فروشگاه کارگاه قلک قلک التیامی

پوستر

اطلاعات طرح

قلک التیامی

هزینه شرکت دراین طرح:

100,000 ریال

تعداد:

802 سهم

معرفی

قلک‌های التیام به کمک محیط زیست می‌روند!
با کمک شما حامیان همیشگی، قلک‌های التیام را با طرحی جدید آماده عرضه می‌کنیم تا نجات بخش زمین باشند. این قلک‌ها با کاغذهای بازیافتی ساخته می‌شوند و برای ساخت هرکدام تنها مبلغ ۱۰.۰۰۰ تومان نیاز است؛ اما ذره ذره با مهر سرشار شما مالامال از مهربانی می‌شوند و امید بخش زندگی بسیاری از انسان‌ها خواهند بود.
شما می‌توانید تنها با پرداخت هر سهم به مبلغ ۱۰.۰۰۰ تومان در ساخت و تهیه یک قلک‌ مشارکت کنید، قلکی که قرار است نور امید را در خود جا دهد.

مشارکت در طرح

تعداد سهم انتحابی برای شرکت: 

محل تبلیغات شما