صفحه اصلی

پوستر

اطلاعات طرح

بازی ایران – ژاپن

هزینه شرکت دراین طرح:

450,000 ریال

تعداد:

حمایت شد

معرفی

📣 با التیام میخواهیم به قطر سفر کنیم!
تقابل شانس اول و سوم قهرمانی در مرحله یک چهارم جام آسیا…
بازی هیجان انگیز و قطعا با اشک و لبخند که کنار دوستان تماشا کردنش لذت دیگه ای داره.

🪧 خیریه التیام ۱۴ بهمن ساعت ۱۵ با پخش بازی «ایران و ژاپن» میزبان شما خواهد بود.

ظرفیت رویداد ۱۰ نفر و هزینه بلیت برای هر نفر ۴۵ هزارتومان در نظر گرفته شده که تمام این مبلغ صرف کمک به مددجوها خواهد شد.

مشارکت در طرح

تعداد سهم انتحابی برای شرکت: 

محل تبلیغات شما