صفحه اصلی

پوستر

اطلاعات طرح

بازی ایران – قطر

هزینه شرکت دراین طرح:

450,000 ریال

تعداد:

حمایت شد

معرفی

⚽️ بازی ایران 🇮🇷 – قطر 🇶🇦

📣 اینبار در نیمه نهایی با التیام

با امید بیشتر ولی قطر میزبان…
رقابت برای صعود به فینال رقابت ها، ایران موفق میشه بعد ۴۸ سال ناکامی به فینال آسیا برسه؟

🪧 خیریه التیام ۱۸ بهمن ساعت ۱۸:۳۰ با پخش بازی «ایران و قطر» میزبان شما خواهد بود.

ظرفیت رویداد ۱۰ نفر و هزینه بلیت برای هر نفر ۴۵ هزارتومان در نظر گرفته شده که تمام این مبلغ صرف کمک به مددجوها خواهد شد.

مشارکت در طرح

تعداد سهم انتحابی برای شرکت: 

محل تبلیغات شما