صفحه اصلی

صفحه اصلی فروشگاه ارمغان گلریزان مجازی ارمغان – تامین جراحی مهراد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات طرح

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

محوریت

بی شک یکی از ارزشمندترین نعمت‌های الهی چشم‌ها است که نه فقط ابزار دیدن بلکه تکمیل کننده تمام حواس است. مهراد پنج ساله‌ی ما پدرش را از دست داده و همراه مادر و برادر کوچکش در منزلی از طرف کمیته امداد به آنها داده شده است زندگی می‌کنند. مادر به دلیل بیماری توان کار کردن ندارد و از تامین شرایط مناسب زندگی برای چهار فرزند خود ناتوان است. میان این مشکلات مهراد برای بهتر دیدن و بهتر زندگی کردن نیاز دارد چشمانش را به علت انحراف ایجاد شده عمل کند و به کمک یک عینک طبی مثل من و شما تماشا کند. از اینکه با شرکت در طرح ارمغان یاری دهنده دیدگان مهراد هستید از مهر شما سپاسگزاریم.

🔸 اولویت حمایت:‌ تامین هزینه جراحی مهراد 🔸 حداقل حمایت مورد نیاز: ۸۰۰.۰۰۰ تومان

📱 USSD | *780*2580*6*1# جهت حمایت از گلریزان های دیگر وارد کانال تلگرامی زیر شوید: [su_button url=”https://t.me/Eltiam_Golrizan” target=”blank” style=”flat” background=”00adc6″ size=”4″ wide=”yes” radius=”10″ icon=”icon: heart”]کانال گلریزان[/su_button]
حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

محوریت

بی شک یکی از ارزشمندترین نعمت‌های الهی چشم‌ها است که نه فقط ابزار دیدن بلکه تکمیل کننده تمام حواس است. مهراد پنج ساله‌ی ما پدرش را از دست داده و همراه مادر و برادر کوچکش در منزلی از طرف کمیته امداد به آنها داده شده است زندگی می‌کنند. مادر به دلیل بیماری توان کار کردن ندارد و از تامین شرایط مناسب زندگی برای چهار فرزند خود ناتوان است. میان این مشکلات مهراد برای بهتر دیدن و بهتر زندگی کردن نیاز دارد چشمانش را به علت انحراف ایجاد شده عمل کند و به کمک یک عینک طبی مثل من و شما تماشا کند. از اینکه با شرکت در طرح ارمغان یاری دهنده دیدگان مهراد هستید از مهر شما سپاسگزاریم.

🔸 اولویت حمایت:‌ تامین هزینه جراحی مهراد 🔸 حداقل حمایت مورد نیاز: ۸۰۰.۰۰۰ تومان

📱 USSD | *780*2580*6*1# جهت حمایت از گلریزان های دیگر وارد کانال تلگرامی زیر شوید: [su_button url=”https://t.me/Eltiam_Golrizan” target=”blank” style=”flat” background=”00adc6″ size=”4″ wide=”yes” radius=”10″ icon=”icon: heart”]کانال گلریزان[/su_button]
اطلاعات طرح

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان