صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات طرح

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

محوریت

بی شک یکی از ارزشمندترین نعمت‌های الهی چشم‌ها است که نه فقط ابزار دیدن بلکه تکمیل کننده تمام حواس است. مهراد پنج ساله‌ی ما پدرش را از دست داده و همراه مادر و برادر کوچکش در منزلی از طرف کمیته امداد به آنها داده شده است زندگی می‌کنند. مادر به دلیل بیماری توان کار کردن ندارد و از تامین شرایط مناسب زندگی برای چهار فرزند خود ناتوان است. میان این مشکلات مهراد برای بهتر دیدن و بهتر زندگی کردن نیاز دارد چشمانش را به علت انحراف ایجاد شده عمل کند و به کمک یک عینک طبی مثل من و شما تماشا کند. از اینکه با شرکت در طرح ارمغان یاری دهنده دیدگان مهراد هستید از مهر شما سپاسگزاریم.

🔸 اولویت حمایت:‌ تامین هزینه جراحی مهراد 🔸 حداقل حمایت مورد نیاز: ۸۰۰.۰۰۰ تومان

📱 USSD | *780*2580*6*1# جهت حمایت از گلریزان های دیگر وارد کانال تلگرامی زیر شوید: [su_button url=”https://t.me/Eltiam_Golrizan” target=”blank” style=”flat” background=”00adc6″ size=”4″ wide=”yes” radius=”10″ icon=”icon: heart”]کانال گلریزان[/su_button]
حمایت
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
محوریت

بی شک یکی از ارزشمندترین نعمت‌های الهی چشم‌ها است که نه فقط ابزار دیدن بلکه تکمیل کننده تمام حواس است. مهراد پنج ساله‌ی ما پدرش را از دست داده و همراه مادر و برادر کوچکش در منزلی از طرف کمیته امداد به آنها داده شده است زندگی می‌کنند. مادر به دلیل بیماری توان کار کردن ندارد و از تامین شرایط مناسب زندگی برای چهار فرزند خود ناتوان است. میان این مشکلات مهراد برای بهتر دیدن و بهتر زندگی کردن نیاز دارد چشمانش را به علت انحراف ایجاد شده عمل کند و به کمک یک عینک طبی مثل من و شما تماشا کند. از اینکه با شرکت در طرح ارمغان یاری دهنده دیدگان مهراد هستید از مهر شما سپاسگزاریم.

🔸 اولویت حمایت:‌ تامین هزینه جراحی مهراد 🔸 حداقل حمایت مورد نیاز: ۸۰۰.۰۰۰ تومان

📱 USSD | *780*2580*6*1# جهت حمایت از گلریزان های دیگر وارد کانال تلگرامی زیر شوید: [su_button url=”https://t.me/Eltiam_Golrizan” target=”blank” style=”flat” background=”00adc6″ size=”4″ wide=”yes” radius=”10″ icon=”icon: heart”]کانال گلریزان[/su_button]
اطلاعات طرح

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال
حمایت
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان