صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات طرح

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

محوریت

دوران نوجوانی سنی ست که آدمی برای هر روز آینده‌اش خیال می‌بافد اما گاهی به نقطه‌ای می‌رسی که قید حال و آینده را می‌زنی. امیر پسری است که به خاطر انحراف چشمانش تمام دوران کودکیش نگاهِ سنگین دیگران را تحمل کرد و حالا در پانزده سالگی ترجیح داده قید درس و مدرسه را بزند. چند سالی است تشخیص داده شده که باید چشمانش جراحی شود، اما فقر که این حرف‌ها را نمی‌فهمد! پدر و مادرِ امیر، علی‌رغم بیمارشان هر دو کار می‌کنند تا بتوانند زندگی بهتری برای فرزندشان مهیا کنند ولی بیشتر این درآمد اندک صرف کرایه خانه می‌شود و به دلیل شرایط مالی بد نمی‌توانند از پس هزینه عمل امیر بربیایند. امید است در طرح ارمغان با مهر شما عزیزان بتوانیم امید را در دل این نوجوان عزیز زنده کرد.

🔸 اولویت حمایت:‌ تامین هزینه جراحی امیر 🔸 حداقل حمایت مورد نیاز: ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

📱 USSD | *780*2580*6*1# جهت حمایت از گلریزان های دیگر وارد کانال تلگرامی زیر شوید: [su_button url=”https://t.me/Eltiam_Golrizan” target=”blank” style=”flat” background=”00adc6″ size=”4″ wide=”yes” radius=”10″ icon=”icon: heart”]کانال گلریزان[/su_button]
حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

محوریت

دوران نوجوانی سنی ست که آدمی برای هر روز آینده‌اش خیال می‌بافد اما گاهی به نقطه‌ای می‌رسی که قید حال و آینده را می‌زنی. امیر پسری است که به خاطر انحراف چشمانش تمام دوران کودکیش نگاهِ سنگین دیگران را تحمل کرد و حالا در پانزده سالگی ترجیح داده قید درس و مدرسه را بزند. چند سالی است تشخیص داده شده که باید چشمانش جراحی شود، اما فقر که این حرف‌ها را نمی‌فهمد! پدر و مادرِ امیر، علی‌رغم بیمارشان هر دو کار می‌کنند تا بتوانند زندگی بهتری برای فرزندشان مهیا کنند ولی بیشتر این درآمد اندک صرف کرایه خانه می‌شود و به دلیل شرایط مالی بد نمی‌توانند از پس هزینه عمل امیر بربیایند. امید است در طرح ارمغان با مهر شما عزیزان بتوانیم امید را در دل این نوجوان عزیز زنده کرد.

🔸 اولویت حمایت:‌ تامین هزینه جراحی امیر 🔸 حداقل حمایت مورد نیاز: ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

📱 USSD | *780*2580*6*1# جهت حمایت از گلریزان های دیگر وارد کانال تلگرامی زیر شوید: [su_button url=”https://t.me/Eltiam_Golrizan” target=”blank” style=”flat” background=”00adc6″ size=”4″ wide=”yes” radius=”10″ icon=”icon: heart”]کانال گلریزان[/su_button]
اطلاعات طرح

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان