صفحه اصلی

[breadcrumb]

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

مبلغ حمایت:

۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال
داستان مددجو
فقط نیمی از بدنم حرکت می‌کند! پسر چهارساله‌ای است که درگیر فلج یک‌طرفه‌ی اندام است و این بیماری باعث می‌شود که روزهای کودکی‌اش با سختی بگذرند. پسرک نیاز به انجام کاردرمانی و گفتار درمانی -تا چند سال- دارد اما، پدر که کارگر روزمزد هستند نمی‌توانند هزینه‌ی این جلسات را تهیه کنند. مادر هم به دلیل نگهداری از فرزندان امکان کار کردن ندارند. کمک شما می‌تواند بخشی از خوشحالی دوره‌ی کودکی را به او بازگرداند.
با توجه به بازه‌ی طولانی نیاز درمانی مددجو، حداکثر تعداد ماه های حمایت بر حسب تمایل شما خیرین عزیز تعیین می‌گردد.
حمایت از مددجو