صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات طرح

حداقل مبلغ حمایت:

1,500,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

168 سهم

داستان طرح
بهترین عادت، عادت به کار خیّر! حمایت‌های پیوسته‌تان، انگیزه‌ای برای ادامه‌ی حمایت از مستمندان تحت حمایت ماست. به منظور ترسیم مسیری جدید در راستای خیر و نیکوکاری، در طرح “جریان”، به دنبال ایجاد یک فرهنگ دغدغه مندی نسبت به جامعه و گسترش برنامه‌های حمایتی خود با همراهی شما عزیزان هستیم. در این طرح، التیام از ۳۵ نفر از خیرین با اهدای مبلغ روزانه ۵ هزار تومان (معادل ۱۵۰ هزار تومان ماهانه) به مدت ۶ ماه، دعوت به همراهی می کند. در طول طرح به صورت هفتگی، گزارش کاملی از اثرات این عادت کوچک و تأثیر مثبت شما بر زندگی افراد، در اختیارتان قرار می‌دهیم. حامی این جریان خیر باشید.
حمایت از طرح جریان

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

168 سهم

دریافت گزارش