صفحه اصلی

صفحه اصلی فروشگاه صندوق حمایتی صندو ق دارو

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات طرح

حداقل مبلغ حمایت:

500,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

90 سهم

توضیحات طرح
تأمین دارو، عبور از بخش مهمی از بیماری. میدونیم که داروها بخش مهمی از مسیر درمان رو تشکیل میدن و به بهبود بیماری کمک زیادی میکنن. اما هزینه‌های بالای تهیه دارو، ادامه دادن مسیر درمان رو برای عده‌‌ای از بیماران سخت و یا حتی غیرممکن میکنه، به همین دلیل التیام قصد داره تا با همراهی شما، طرح جدیدی رو برای تهیه داروی بیماران اجرا کنه. در این طرح، یک صندوق خاص برای کمک هزینه خرید دارو راه‌اندازی شده و مبالغ جمع‌آوری شده در این صندوق، صرف تأمین دارو برای بیمارها خواهد شد‌. در ابتدای این طرح نیازه که این صندوق به مبلغ پنج میلیون تومان شارژ بشه و در این راه مثل همیشه به مهر شما امیدواریم.
حمایت از طرح

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

90 سهم

دریافت گزارش