صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

کیک تولدبرای انجام کار خیر
اطلاعات

اگر تولد نزدیکان و آشنایانتون نزدیک است و از تبریک های تکراری و بی روح خسته شدید، میتوانید این بار تبریکی خاص با چاشنی کار خیر را به عزیزانتون تقدیم کنید. شما در طرح پردیس میتوانید کارت تبریکی به اسم فرد مورد نظر به مدت ۲ ماه بر روی سایت التیام داشته باشید.

 

ثبت حمایت