صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

کادو تولد برای انجام کار خیر
اطلاعات

هدیه دادن همیشه بهانه ایست برای ابراز محبت به عزیزانمان، اما در طرح پردیس علاوه بر آن بهانه ایست برای کمک رسانی به مددجویان. کارت های هدیه بدین منظور و به انتخاب مبلغ دلخواه شما در سایت التیام قرار خواهند گرفت، تا علاوه بر شاد کردن فرد مورد نظر، دل نیازمندان زیادی هم در این راستا شاد شود.

ثبت حمایت