صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات کالای مهر

حداقل مبلغ حمایت:

1,000,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

24 سهم

توضیحات
رویاهای رنگی بساز! زندگی بدون رنگ خیلی بی‌روح میشه؛ مخصوصاً زندگی رو تخت بیمارستان! بخش اطفال بیمارستان پر از بچه‌هاییه که مدت‌هاست زندگی‌شون رو تخت بیمارستان می‌گذره و از قشنگی‌های زندگی دورن. ما تو عیادت‌هامون از این بخش بیمارستان، کنار بچه‌ها کارهایی رو می‌کنیم که دوست دارن و یکی از این کارها نقاشی کشیدنه. التیام برای عیادت‌‌هاش به تهیه به سری مداد رنگی نیاز داره؛ برای نقاشی کشیدن و هدیه دادن به کودکان بستری در بخش اطفال. شما می‌تونین با کمک به تهیه این وسیله، عیادت‌های بیمارستانی التیام رو رنگی‌تر‌ کنین.  
حمایت از التیام

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

24 سهم

دریافت گزارش