صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات طرح

حداقل مبلغ حمایت:

500,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

100 عدد در انبار

توضیحات طرح
یک صندوق و هزار آرزو. می‌دونید که التیام صندوق‌های مختلفی داره که این صندوق‌ها با کمک‌های شما پر می‌شن و هر بار مبلغ‌شون به مددجوهایی اختصاص داده می‌شه که در یک حوزه خاص نیاز به کمک دارند. یکی از این صندوق‌ها صندوق آزمایشه؛ این صندوق یک بار با کمک‌های شما پر شد اما هنوز مددجوهای زیادی هستن که در حوزه انجام آزمایش به کمک نیاز دارند. حالا قراره یک‌ بار دیگه این صندوق به مبلغ پنج میلیون تومان شارژ بشه. انتشار این محتوا می‌تونه به پر شدن این صندوق و مددجوهای التیام کمک کنه.
حمایت از طرح

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

100 عدد در انبار

دریافت گزارش