خوش آمدید   

مشاهده حامیت ها

IR۴۰۰۵۶۰۰۸۱۵۰۴۰۰۳۴۲۷۱۱۵۰۰۱

بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام

آدرس: انقلاب، خیابان شهدا ژاندارمری، ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲

شماره تماس :۲۸۴۲۲۹۴۰-۰۲۱

Twitter
Instagram
Telegram

مشاهده حامیت ها

IR۴۰۰۵۶۰۰۸۱۵۰۴۰۰۳۴۲۷۱۱۵۰۰۱

بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام

آدرس: انقلاب، خیابان شهدا ژاندارمری، ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲

شماره تماس :۲۸۴۲۲۹۴۰-۰۲۱

Twitter
Instagram
Telegram

IR۴۰۰۵۶۰۰۸۱۵۰۴۰۰۳۴۲۷۱۱۵۰۰۱

بانک سامان | خیریه دانشجویی مردمی التیام

آدرس: انقلاب، خیابان شهدا ژاندارمری، ساختمان پردازش، پلاک ۱۳۲، طبقه ۲

ایمیل: شماره تماس :۲۸۴۲۲۹۴۰-۰۲۱

Twitter
Instagram
Telegram

۱۰۰%

ارمغان ششم – حمایت از بیماران زنان و زایمان
 • ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان

۵%

گلریزان – تامین هزینه جراحی کیست لگن
 • ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان

۱۰۰%

گلریزان – تامین هزینه آندوسکوپی و کلونوسکوپی
 • ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان

۱۰۰%

گلریزان – تهیه آب تصفیه شده برای یک سال
 • ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • ۳۲۵تعداد روز باقی مانده

۵۰%

گلریزان -وام قرض الحسنه
 • ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • ۳۲۰تعداد روز باقی مانده

۲۴%

مرهم افشین
 • ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۵,۹۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • ۱۱۶تعداد روز باقی مانده

۵%

مرهم معصومه
 • ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • ۱۱۶تعداد روز باقی مانده

۴۱%

مرهم مهراد
 • ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان

۱%

مرهم محمد طاها
 • ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۴۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان

۲۸%

مرهم امیر عباس
 • ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۸,۴۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان

۱۶%

مرهم ناجی
 • ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۴,۴۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان

۱۰۰%

پنجمین دوره طرح ارمغان
 • ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۸۰,۸۲۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان

۱۰۰%

چهارمین دوره طرح ارمغان
 • ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان

۱۰۰%

سومین دوره طرح ارمغان
 • ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان

۱۰۰%

دومین دوره طرح ارمغان
 • ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۶۲,۶۶۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان

۱۰۰%

اولین دوره طرح ارمغان
 • ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۵۰,۶۳۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان

۱۰۰%

مرهم آنا
 • ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱۲,۶۲۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان

۱۰۰%

گلریزان – تامین هزینه خرید ویلچر
 • ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان

۲۶%

گلریزان – تامین هزینه حق بیمه
 • ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان

۵۱%

گلریزان – تامین هزینه های دندان پزشکی
 • ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ
 • ۷,۶۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ جمع آوری شده
 • تاریخ پایان