صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
اینکه سارقین موتور سوار برای گرفتن داشته‌هایش او را چند متر روی آسفالت کشانده‌اند و التهاب‌های روی دست و قلبش با مُسکن‌های دارویی از بین نرود بخشی از رنج است. جلسات فیزیوتراپی دختر و تزریق‌های پُرهزینه برای مادری که درجه‌ی بالایی از آفرینش خداوند است با سه فرزندش در خانه استیجاری پناه دارد و حاصل دسترنج و عایدی‌ش بعد از کسر اجاره و هزینه‌های جاری، اگر چیزی باقی بماند باید صرف معاشِ چهارنفر عائله‌‌ی پدری شود که با ابتلای شدید به مواد مخدر بالغ بر نُه سال است در زندان بسر می‌بَرد. اکنون دخترِ خانواده نیاز مبرم به دَه جلسه فیزیوتراپی دارد. ⏳ پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان به مدت ۲ ماه، جهت تأمین هزینه فیزیوتراپی

ظرفیت خیرین طرح به اتمام رسیده است

حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

دریافت گزارش