صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

داستان مددجو
بیست و هشت سالشه، اما مثل خیلی از جوان‌های دیگه نیست؛ آرزوهای زیادی نداره، شاید مهم‌ترین آرزوش تشنج کمتر و خرید قرص‌هاش به شکل راحت‌تری باشه. سیدافشین از دوسالگی مبتلا به بیماری صرع هست و حالا برای درمان و کنترل بیماریش، پدرش مثل گذشته نمی‌تونه کاری کنه، چون دیسک کمر، توان رو از تن پدر هم گرفته. ⏳تنها با پرداخت ۲۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه می‌توانیم افشین را به آرزوهایش نزدیک کنیم.. لینک عضویت در گروه تلگرامی: https://t.me/joinchat/s8mHGjuVkT9lZTJk  
حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
داستان مددجو
بیست و هشت سالشه، اما مثل خیلی از جوان‌های دیگه نیست؛ آرزوهای زیادی نداره، شاید مهم‌ترین آرزوش تشنج کمتر و خرید قرص‌هاش به شکل راحت‌تری باشه. سیدافشین از دوسالگی مبتلا به بیماری صرع هست و حالا برای درمان و کنترل بیماریش، پدرش مثل گذشته نمی‌تونه کاری کنه، چون دیسک کمر، توان رو از تن پدر هم گرفته. ⏳تنها با پرداخت ۲۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه می‌توانیم افشین را به آرزوهایش نزدیک کنیم.. لینک عضویت در گروه تلگرامی: https://t.me/joinchat/s8mHGjuVkT9lZTJk  
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال
حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان