صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات طرح

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

محوریت
چیزی که برای شاد بودن، پویا بودن و انجام فعالیت‌های روزمره به بهترین نحو نیاز است آسودگی فکر و ذهن است. مثلا یک دندان درد ساده آنقدر ذهن را آشفته می‌کند که حتی خواب هم بر چشم حرام می‌شود چه برسد به کسب و کار که به آرامش خاطر و تمرکز بالا نیاز دارد! شاید تصور یک دندان درد ماندگار به عنوان یک مهمان ناخوانده دور از تصور باشد اما زندگی‌ها گاهی آنقدر پر مشکل می‌شود که مهمان‌های ناخوانده، منتظر کمی توجه، معطل می‌مانند. همین دلیلی شد تا هشتمین دوره طرح ارمغان خیریه التیام به خدمات دندان پزشکی اختصاص یابد. مبلغ هدف این دوره ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان است که با همت و کمک شما لب‌هایی خندان را بسازیم و عمق دهیم به شادی دل‌ها.
حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

محوریت
چیزی که برای شاد بودن، پویا بودن و انجام فعالیت‌های روزمره به بهترین نحو نیاز است آسودگی فکر و ذهن است. مثلا یک دندان درد ساده آنقدر ذهن را آشفته می‌کند که حتی خواب هم بر چشم حرام می‌شود چه برسد به کسب و کار که به آرامش خاطر و تمرکز بالا نیاز دارد! شاید تصور یک دندان درد ماندگار به عنوان یک مهمان ناخوانده دور از تصور باشد اما زندگی‌ها گاهی آنقدر پر مشکل می‌شود که مهمان‌های ناخوانده، منتظر کمی توجه، معطل می‌مانند. همین دلیلی شد تا هشتمین دوره طرح ارمغان خیریه التیام به خدمات دندان پزشکی اختصاص یابد. مبلغ هدف این دوره ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان است که با همت و کمک شما لب‌هایی خندان را بسازیم و عمق دهیم به شادی دل‌ها.
اطلاعات طرح

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال
حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان