صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات طرح

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

محوریت

پس از اتمام موفقیت آمیز پنج دوره طرح #ارمغان در زمینه های حمایتی، شامل: ۱- جراحی کودکان ۲- سرطان سینه ۳- سوختگی ۴-بیماران روانپزشکی ۵- بیماران کلیوی اینبار تصمیم گرفتیم تا #ششمین دوره طرح ارمغان را با محوریت حمایت از بیماران نیازمندی که مبتلا به بیماری های #زنان_و_زایمان هستند را به اجرا در بیاوریم. با توجه به افزایش روز افزون مبتلایان به این بیماری‌ها و هزینه های سنگینی که اغلب مانع درمان می‌شود، با هدف آشنایی بیشتر جامعه با این دست بیماری‌ها و برداشتن باری از دوش آن‌ها، ششمین دوره طرح ارمغان به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان را آغاز می‌کنیم. امیدواریم ثمره آن برگرداندن لبخند به صورت از اشک خیس کسی باشد.

حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

محوریت

پس از اتمام موفقیت آمیز پنج دوره طرح #ارمغان در زمینه های حمایتی، شامل: ۱- جراحی کودکان ۲- سرطان سینه ۳- سوختگی ۴-بیماران روانپزشکی ۵- بیماران کلیوی اینبار تصمیم گرفتیم تا #ششمین دوره طرح ارمغان را با محوریت حمایت از بیماران نیازمندی که مبتلا به بیماری های #زنان_و_زایمان هستند را به اجرا در بیاوریم. با توجه به افزایش روز افزون مبتلایان به این بیماری‌ها و هزینه های سنگینی که اغلب مانع درمان می‌شود، با هدف آشنایی بیشتر جامعه با این دست بیماری‌ها و برداشتن باری از دوش آن‌ها، ششمین دوره طرح ارمغان به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان را آغاز می‌کنیم. امیدواریم ثمره آن برگرداندن لبخند به صورت از اشک خیس کسی باشد.

اطلاعات طرح

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

حداقل مبلغ حمایت:

حمایت

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان