صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۷۱۷.۱۱۰۵

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
سلیاک یک بیماری خودایمنی و ژنتیکی است؛ که به مشکلات گوارشی، کاهش وزن، سوءتغذیه و فرسایش استخوان منجر می شود و درمان آن شامل رعایت رژیم غذایی مخصوص بدون پروتئین گلوتن است. محمد طاهای ۵ ساله به بیماری های زیادی از جمله سلیاک، مشکل بلع و تشنج مبتلاست و به علت وضعیت اقتصادی خانواده درمان ها و رژیم مناسب را دریافت نمی کند. شما با کمک به تهیه مواد غذایی خاص برای محمدطاها، از مشکلات بزرگی جلوگیری می کنید. علاوه بر کمک های مادی، به اشتراک گذاشتن این محتوا می تواند کمک های بیشتری را برای او جمع آوری کند.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش