صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

داستان مددجو

 خانم ۶۱ ساله است که سختی‌های زندگی، او را کیلومترها از خانه و کاشانه‌اش دور کرده. تمام وابستگی‌ها و تعلقاتش را در افغانستان رها کرده و به ایران آمده. غم هجران دخترش یک طرف، غم غربت و تنهایی هم یک طرف. در میان این همه اندوه، بیماری و نداشتن هزینه ترخیص از همه سنگین‌تر است. دیگر توان تحمل این همه غم را ندارد، همدمِ هم‌زبانی هم ندارد که سنگ صبورش باشد. شاید همین حجم زیاد غم او را خانه نشین کرد و گویی باد سرد بیماری بر تن او وزید و سلامتی را از او گرفت. اما همسایگان نگذاشتند هم‌زبان نبودن فاصله بین آنها را زیاد کند و به کمک او شتافتند. این خانم جهت درمان سنگ کیسه صفرا تحت عمل جراحی قرار گرفتند ولی اکنون برای تامین هزینه ترخیص به کمک ما نیاز دارند. بیایید نور امید را دوباره در قلبش پرفروغ سازیم.

🔸 اولویت حمایت:‌ تامین هزینه ترخیص خانم 61 ساله. 🔸 حداقل حمایت مورد نیاز: ۱.۰۲۰.۰۰۰ تومان 📱 USSD | *780*2580*3*3# جهت حمایت از گلریزان های دیگر وارد کانال تلگرامی زیر شوید: [su_button url=”https://t.me/Eltiam_Golrizan” target=”blank” style=”flat” background=”00adc6″ size=”4″ wide=”yes” radius=”10″ icon=”icon: heart”]کانال گلریزان[/su_button]
حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:
داستان مددجو

 خانم ۶۱ ساله است که سختی‌های زندگی، او را کیلومترها از خانه و کاشانه‌اش دور کرده. تمام وابستگی‌ها و تعلقاتش را در افغانستان رها کرده و به ایران آمده. غم هجران دخترش یک طرف، غم غربت و تنهایی هم یک طرف. در میان این همه اندوه، بیماری و نداشتن هزینه ترخیص از همه سنگین‌تر است. دیگر توان تحمل این همه غم را ندارد، همدمِ هم‌زبانی هم ندارد که سنگ صبورش باشد. شاید همین حجم زیاد غم او را خانه نشین کرد و گویی باد سرد بیماری بر تن او وزید و سلامتی را از او گرفت. اما همسایگان نگذاشتند هم‌زبان نبودن فاصله بین آنها را زیاد کند و به کمک او شتافتند. این خانم جهت درمان سنگ کیسه صفرا تحت عمل جراحی قرار گرفتند ولی اکنون برای تامین هزینه ترخیص به کمک ما نیاز دارند. بیایید نور امید را دوباره در قلبش پرفروغ سازیم.

🔸 اولویت حمایت:‌ تامین هزینه ترخیص خانم 61 ساله. 🔸 حداقل حمایت مورد نیاز: ۱.۰۲۰.۰۰۰ تومان 📱 USSD | *780*2580*3*3# جهت حمایت از گلریزان های دیگر وارد کانال تلگرامی زیر شوید: [su_button url=”https://t.me/Eltiam_Golrizan” target=”blank” style=”flat” background=”00adc6″ size=”4″ wide=”yes” radius=”10″ icon=”icon: heart”]کانال گلریزان[/su_button]
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حداقل مبلغ حمایت:

۰ ریال
حمایت از مددجو
تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان