صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

020220.1102

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
9 سال پیش بود که سکته مغزی کرد و زمین‌گیر شد. در این سال‌ها همسرش از او نگه‌داری می‌کرد و دختر خانواده از طریق فروشندگی خرج خانواده را تامین می‌کرد اما، بیماری آرتروز مادر و هم‌چنین جابجایی دیسک کمر دختر باعث شده است که دختر دیگر نتواند در خارج از خانه کار کند. امرار معاش خانواده از یارانه و مستمری بهزیستی است و کفاف زندگی را نمی‌دهد؛ به همین دلیل نتوانسته‌اند به پزشک مراجعه و داروهای جدید تامین کنند و هر ماه داروهای نسخه قبل را به‌صورت آزاد  تهیه می‌کنند. سمت راست بدن مرد کاملاً بی حس است و قدرت حرف زدن ندارد و باید برای تهیه داروهای جدید به پزشک مراجعه کند. مهربانی شما می‌تواند باعث شود که داروهای‌شان تامین شده و روزهای سالمندی‌ ایشان با سختی کمتری سپری شوند.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش