صفحه اصلی

صفحه اصلی فروشگاه گلریزان مجازی گلریزان مجازی – کمک هزینه ترخیص به علت برداشتن کیسه صفرا

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
دهه چهلم عمر یک خانم می‌تواند پر از تجربه و زیبایی و شور باشد؛ اما امان از روزی که این دهه با سختی‌های فراوان گره بخورد. لطیفه ۴۱ ساله‌ است و در حالی که همسرش او را با ۳ فرزندش در شرایط بدی تنها گذاشته، سعی می‌کند تا از راه نظافت منازل نیازهای خانواده را برآورده کند. چند وقت پیش دچار دردهایی در شکم و پهلو شد و با مراجعه به پزشک، با تشخیص سنگ صفرا مورد عمل جراحی قرار گرفت. جراحی ایشان انجام شده اما برای ترخیص از بیمارستان به کمک نیاز دارند. مهر شما می‌تواند لبخند را دوباره به چهره فرزندانش بازگرداند.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش