صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

ناموجود

داستان مددجو
40 سالگی سنی‌ است برای لذت بردن از زندگی برای دیدن ثمره تلاش‌ها اما جهان برای مسیح الله این‌طور نمی‌گذرد. از زمانی که پدر و مادرش از دنیا رفته‌اند با خواهرش زندگی می‌کند و هر دو با درآمد بسیار کمِ مسیح الله زندگی را می‌گذرانند. در حال مبارزه با شرایط سختش بود که ناگهان سخت‌ترین شب زندگی‌اش رسید؛ در طباخی محل کارش، پایَش دچار آسیب شدیدی با دستگاه شد و او تا صبح با این درد و خون‌ریزی در مغازه تنها ماند. بخشی از هزینه بیمارستانش توسط خود او و صاحب کارش تأمین شده اما حال برای تأمین بقیه آن و ترخیص از بیمارستان به کمک‌های پرمهر شما نیاز دارد.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

ناموجود

دریافت گزارش