صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

020907.1101.4

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
همیشه همه چیز طبق انتظارمان پیش نمی‌رود؛ گاهی زندگی سختی‌های مهلکی را سر راه‌مان می‌گذارد. مجید که سال‌های میان‌سالی را می‌گذارند؛ ۶ سال پیش در یک حادثه هنگام کار دچار شکستگی کمر شد. شکستگی او علی‌رغم جراحی و درمان، به‌طور کامل بهبود نیافت و حال قادر به راه رفتن و کار کردن نیست‌. این روزها که او و خانواده‌اش، شرایط سختی را می‌گذرانند دچار افزایش میزان کراتین خون شده و این مورد خبر از مشکلات کلیوی می‌دهد. حال مجید برای ترخیص از بیمارستان به کمک شما نیاز دارد تا کمی از سختی شرایط زندگی او کم شود.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش