صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

020911.1101.1

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
گاهی در بدن‌مان جنگ داخلی‌ای رقم می‌خورد و وارد یک چرخه معیوب می‌شود و خود بدن به خودش حمله می‌‌کند و این آغاز داستان زندگیِ توده‌ای به نام سرطان است. محمود مردی ۳۵ سال‌ است که چرخ زندگی به گونه‌ای برای او رقم خورده که ادامه تحصیل در آن جایی نداشته و وضعیت مالی ضعیف هم آن را سخت‌تر کرده. هزینه‌های زندگی و درمان‌ او به سختی و توسط برادرش تأمین می‌شود. سال‌ها است که با سرطان خون روز‌ها را پشت سر میگذارد؛ اما جدیدا مهمان ناخوانده دیگری به نام دیابت به زندگی‌اش اضافه شده و کارش را به بیمارستان کشانده. در این لحظات تلخ و دشوار چشمان محمود منتظر دستان گرم و یاری‌دهنده شما برای تأمین هزینه‌های ترخیص از بیمارستان است.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش