صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
گاهی کتاب زندگی‌ به بدترین شکل ممکن رقم می‌خورد. مهدی داستان ما زمانی کار و درآمد خوبی داشت اما آسیبی که در محل کار به پایش وارد شد؛ پایه زندگی‌اش را شکست و وضع او و خانواده‌اش را بسیار سخت کرد. در این شرایط بیماری ریوی هم توان کار کردن از او را گرفت و چند دفعه او را با شرایط وخیم راهی بیمارستان کرد؛ اما پیگیری نکردن روند درمان باعث شد تا در نهایت دچار عفونتی حاد شده و کارش به بستری شدن برسد. در این روزها چشم امید او برای تامین هزینه ترخیص از بیمارستان گره به مهر بی‌دریغ شما خورده است
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش