صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
مادر شدن یکی از مقدس‌ترین اتفاق‌هایی است که یک خانم می‌تواند تجربه کند و خاطرات آن را برای تمام عمر به یاد بسپارد؛ مخصوصاً خاطره تولد اولین فرزند. فاطمه‌ی ۲۳ ساله برای اولین بار است که لذت مادر شدن را تجربه می‌کند. به تجویز پزشک عمل سزارین کرده است اما متاسفانه به دلیل شرایط مالی نامساعد همسرش، برای ترخیص از بیمارستان و شروع یک زندگی جدید با فرزند عزیزش به کمک نیاز دارد.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش