صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
گرما همیشه گرم نمی‌کند؛ گاهی می‌سوزاند! ایلیا در روزهای هفت سالگی به جای آموختن حروف الفبا، سختی‌های زندگی را دیکته می‌کند؛ کودکی که حتی نتوانسته به مدرسه برود. پدرش گرفتار اعتیاد و مشکلات روانی است و مادر به سختی پیگیر امرار معاش خانواده می‌باشد. چندی پیش همراه مادر به سرکار رفته بود که با ریختن غذای داغ سوخت و این روزها با بیست درصد سوختگی در بیمارستان بستری است. ایلیا برای تحمل این دردها خیلی کوچک است؛ او برای ترخیص از بیمارستان به کمک نیاز دارد.  
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش