صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
روزهای میان‌سالی امید، با ناامیدی می‌گذرند. یک سال پیش درگیر سرطان معده شد و حتی دیگر نتوانست کار کند؛ چند وقتی است که از طریق مبلغ اندک حمایتی بیمه بیکاری امرار معاش می‌کند. همسرش هم به M.S مبتلاست و باید دور از تنش زندگی کند، اما سختی‌های زندگی و هزینه‌های بیماری، فشار زیادی را بر دوش خانواده ۴ نفره‌شان گذاشته است. امید به دلیل سرطان تحت جراحی قرار گرفته است و برای ترخیص از بیمارستان به کمک نیاز دارد.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش