صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

011024.1102-1

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
هیچ کدام از ما دوست نداریم کودکی را درگیر بیماری‌های سختی مثل اتیسم ببینیم. محمد طاها پسر ۱۱ ساله‌ی ما درگیر این بیماری است و خانواده‌اش توانایی تأمین هزینه‌های درمانی او مثل ویزیت و اقدام‌های تشخیصی را دارند. پسرک ما به دلیل بیماری، مدام بی‌قراری می کند، فریاد می‌زند و اذیت می‌شود. او باید هرچه زودتر ویزیت شده و از او نوار مغزی گرفته شود. روزهای ناآرام محمدطاها به آرامش کمک‌های شما نیاز دارند.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش