صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

ناموجود

داستان مددجو
دیابت بیماری‌ای است که ممکن است باعث زخم و عفونت در قسمت‌های مختلف بدن شود. حسن پدر خانواده‌ی چهار نفره‌ای است و سال‌هاست که به دیابت مبتلاست و بیماری توانایی کار کردن را از او گرفته است. حالا به دلیل دیابت، پایش عفونت کرده و در بیمارستان بستری شده و با توجه به وضعیت اقتصادی بسیار بد خانواده توانایی تأمین هزینه ترخیص خود را ندارد.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

ناموجود

دریافت گزارش