صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۲۱۰۲۶.۱۱۰۶.۱

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

ناموجود

داستان مددجو
گاهی بیماری‌ آفت یک خانواده می‌شود و روزگار را برای‌ تمام اعضا سخت‌تر می‌کند. خانواده صباغ، مادر و پسری هستند که از بیماری‌های متعددی‌ رنج می‌برند و در وضع مالی‌ مناسبی نیز قرار ندارند. مادر داستان به دلیل تومور، یک کلیه‌اش را از دست داده و پسر هم کلیه‌هایی سنگ‌ساز دارد. آن‌ها برای تشخیص و ادامه‌ی روند درمان، نیازمند انجام سونوگرافی هستند که در صورت عدم پیگیری و تشخیص صحیح بیماری، ممکن است کلیه‌هایشان در معرض خطر از کار افتادگی قرار بگیرد. حال برای تأمین هزینه‌های سونوگرافی و تهیه داروهای‌ مورد نیاز، به کمک پرمهر شما نیاز دارند.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

ناموجود

دریافت گزارش