صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
در این اوضاع سخت اقتصادی، بیماری و تأمین هزینه‌های بالای آن فشار مضاعفی را روی دوش بیمار و خانواده‌‌ها می‌گذارد. مردان، مردی میان‌سال و پدر یک خانواده است که چندی پیش به دلیل سکته قلبی به نزدیک‌ترین بیمارستان منتقل شد اما بیمارستان بیمه او را قبول نکرده و هزینه‌های درمان زیادی از بیماری‌ را برایشان به‌جا گذاشت که تاکنون توانستند اندکی از آن را تأمین کنند. حال مردان برای ترخیص از بیمارستان به کمک نیاز دارد؛ امید این روز‌های او باشید.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش