صفحه اصلی

صفحه اصلی فروشگاه گلریزان مجازی گلریزان محمد جواد-کمک هزینه ترخیص به دلیل مشکل نخاعی (همانژیوم)

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

250,000 ریال

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
محمد جواد نوجوانی ۱۳ ساله است که از چند ماه قبل درد و غده در گردن داشت و تب می‌کرد و به دلیل مشکل نخاعی (همانژیوم) در بیمارستان بستری شد؛ همانژیوم تومور غیر سرطانی‌ای است که در رگ‌های خونی یا روی اندام‌ها قرار دارد. زمان ترخیص او از بیمارستان رسیده اما خانواده توانایی تأمین هزینه ترخیص را ندارند و به کمک نیاز دارند. به اشتراک گذاری این محتوا می‌تواند کمک‌های بیشتری را برای او جمع‌آوری کند.
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

حمایت شد

دریافت گزارش