صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو

آه که چه غریبند‌، آن ها که در وطن خویش هم خانه ای ندارند …‌ سرگذشت امروز ما بسیار تلخ و ناگوار است‌. خانواده ای افغان، در پی گریز از جنگ و از بیم جان به ایران پناه آورده اند؛ اما پدر به کشور خود ارجاع داده شد و خبری از او نیست. مادر درگیر بیماری صرع است و باید از ۴ فرزند قد و نیم قد خود حفاظت کند. اما کارگری حتی کفاف اجاره خانه را هم به زور می‌دهد. ولی هرچه باشد مادر است …‌ گفته بیخیال درمان، بگذار بچه هایم سیر بخوابند و درد تشنج را تحمل می‌کند …

📱 USSD | *780*2580*3*1# 🔺 در صورتی که متمایل به حمایت بلند مدت از مددجوی مذکور، در هر زمینه‌ای می‌باشید، به آیدی @eltiam_support پیام دهید

جهت حمایت از گلریزان های دیگر وارد کانال تلگرامی زیر شوید: [su_button url=”https://t.me/Eltiam_Golrizan” target=”blank” style=”flat” background=”00adc6″ size=”4″ wide=”yes” radius=”10″ icon=”icon: heart”]کانال گلریزان[/su_button]

حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

دریافت گزارش