صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۱۲۰.۱۱۰۱.۱

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
فرزندانش از پدر بی‌وفایی را به یاد دارند و مادر برایشان تمام خانواده‌است. اما مادرشان این روز‌ها به علت گرفتگی عروق مغزی، در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. روزهاست روی تخت بیمارستان انتظار می‌کشد تا نزد فرزندان بی‌پناهش بازگردد و پناهشان باشد. اما بعد از بیماری گویی نوبت مشکلات مالی است که بین مادر و فرزندان فاصله بیاندازد. از آن‌جا که مادر قادر به تمدید بیمه خود نبوده‌، توانایی تأمین هزینه ترخیص را ندارد. بخشی از این هزینه توسط آشنایان پرداخت شده است و برای تأمین بقیه آن به مهر و لطف شما نیازمندند. امیدواریم به لطف شما، فراق بین مادر و فرزندانش به پایان برسد. 1#*3*2580*780*  
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

دریافت گزارش