صفحه اصلی

جهت تامین هزینه مددجویان، نیازمند درمان مقطعی

 جهت حمایت از نیازهای سازمانی و اداری خیریه

تامین بودجه ی صندوق جهت وام دهی به مددجویان

حمایت از مددجو
اطلاعات مددجو

کد مددجو:

۰۱۰۵۰۸.۱۱۰۱

حداقل مبلغ حمایت:

تعداد سهم باقی مانده جهت حمایت:

حمایت شد

داستان مددجو
مدت زیادی است که دیگر روز‌های خوب و شیرین در زندگی‌اش جریان ندارند. با هزاران‌امید و آرزو به همراه خانواده‌اش از افغانستان به ایران آمد تا به همه چیز سر و سامانی بدهد ولی بیماری لحظه‌ای‌امانش نداد و فقط ۲۰ روز بعد از پشت سر گذاشتن راه ناهموار و دشوار مهاجرت به دلیل دیابت مجبور شد در بیمارستان بستری شود. هزینه‌های بیمارستان بسیار سنگین است و این در حالیست که تنها نان‌آور خانه یکی از پسران است که خود متاهل هست و باید مخارج دو خانواده را تأمین کند. برای کمک و برگرداندن طعم شیرین به زندگی‌شان در گلریزان ما را همراهی کنید و به تأمین هزینه ترخیص فرزند این خانواده کمک کنید. 2#*3*2580*780* :Ussd
حمایت از مددجو

تعداد سهم انتخابی جهت حمایت:

دریافت گزارش